شنبه, 28 بهمن 1396

مجسمه بودایی (لیشان)

مجسمه بودایی (لیشان) مجسمه ایی است که تمامی قرن هشتم میلادی صرف ساختن این مجسمه شد. مجسمه لیشان حدو.د 233 فوت ارتفاع و در کوهستانهای منطقه مرکزی چین قرار دارد همچنین در 1400 مایلی غرب شانگهای ایجاد شده است. این مجسمه غولپیکر با توجه به اینکه بسیار بزرگ است و دور از ذهن اغلب مسافران و گردشگران است اما باز هم به عنوان یکی از بزرگترین مجسمه های بودای جهان محسوب می شود. عظمت و بزرگی این مجسمه تا حدی است که می توان هر یک از اعظای آن را با بنا های تاریخی بزرگ مقایسه کرد. به عنوان مثال می توان به گوشهای مجسمه اشاره کرد که هر کدام از آنها 23 فوت و به اندازه یک ساختمان دو طبقه اند. انگشت کوچک پای آ« یکی از مناسب ترین جاها برای نشستن و استراحت کردن است. در قسمت سر مجسمه 21 هزار شبکه مویی و پیچ در پیچ مجسمه اشاره کرد.


 ساحل پنهان جزایر ماریتا:

این ساحل زیبا در زیر سطح زمین قرار دارد. یک ساحل ناشناخته در زیر سطح زمین است که از آب بسیار شفافی دارد. هر ساله گردشگران زیادی از این ساحل ناشناخته دیدن می کنند، گردشگران می توانند هم از طریق شنا کردن و هم توسط قایق از این ساحل دیدن کنند.